Mega HomeHỗ trợ 1.000 chổ ở "xanh"

Mega Home logo
Mega EcosystemsHệ sinh thái Mega
 • Trang web chính thức MegaHome.asia
 • Mega Homestay: Chổ ở dành cho khách du lịch
 • Mega Work Trip: Chổ ở dành cho khách công tác
 • Mega Home Rentals: Dành cho đối tác cho thuê chổ ở
 • Mega Vocation Rentals: Dành cho đối tác cho thuê kỳ nghỉ
 • Mega EcoHome: Chổ ở miễn phí dành cho cư dân trong Mega Ecomony/Ecosystem
Mega EconomicsNền kinh tế Mega
 • Mega News: Cổng thông tin về Mega Ecosystems – Mega Economics
 • Mega Review: Đánh giá sản phẩm dịch vụ trong Mega Ecosystems
 • Mega Press: Tạp chí thu hút khách hàng, nhà đầu tư quốc tế

Mega Homestay là nền tảng công nghệ AI (Artificial Intelligence: Trí tuệ nhân tạo) tự động và tối ưu hóa và tìm kiếm cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi sử dụng, khách hàng được khuyến khích và dễ dàng chia sẽ trải nghiệm và đánh giá trên công cụ tích hợp với công nghệ AI. Đối tác là chủ sở hữu chổ ở có kinh nghiệm phục vụ và nâng cao giá trị dịch vụ của mình.

Mega Home cung cấp công cụ giúp cho bất kỳ chổ ở “nhàn rỗi” trở nên có giá trị. Đội ngũ và công nghệ Mega Home cùng đại lý sẳn sàng hỗ trợ và tư vấn.

Mega EcoHome là chổ ở được đầu tư bởi Mega Foundation thuộc Mega Fintech. Nơi người lao động trong Hệ sinh thái Mega được đảm bảo về chổ ở cho cả gia đình. Mục tiêu hỗ trợ 1.000 chổ ở “xanh” cho Đại lý tham gia phân phối trong Hệ sinh thái Mega trong 10 năm bắt đầu thực hiện từ quý 3-2020.

Hiệu quả sử dụng vốn ASDB năm 2022

Doanh thu Mega Point 12.000.000 HKD

 • Thu nhập cho đại lý

  Thu nhập cho đại lý

 • Giá vốn hàng hóa

  Chi phí giá thành

 • Lợi nhuận

  Lợi nhuận ròng năm 2020

Mega Fintech
 • Mega Pay: Phương thức thanh toán công nghệ
 • Mega Bank: Ngân hàng trung số/Trung gian
 • Mega Exchange: Giao dịch tiền tệ quốc tế
Xem thư viện ảnh

Trở thành Đại lý độc quyền Mega Home?